FIH Erhvervsbank

FIH Erhvervsbank har besluttet at ophøre med at drive udlånsvirksomhed.
FIH Markets yder ikke længere finansiel rådgivning.

Indlån

Vi tilbyder ikke nye indlånskonti.

FIH Indlån

Almindelig Betingelser - Udlån

FIH Erhvervsbank A/S' Almindelige Betingelser blive ændret med virkning fra den 1. maj 2015.

Læs mere om ændringerne

Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i FIH Erhvervsbank som opfølgning på tidligere inspektioner, senest i marts 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S

Finanstilsynet var i oktober 2013 på inspektion i FIH Erhvervsbank med fokus på bankens efterlevelse af reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

Læs redegørelsen her