FIH Erhvervsbank

FIH Erhvervsbank har besluttet at ophøre med at drive udlånsvirksomhed.
FIH Markets yder ikke længere finansiel rådgivning.

Indlån

Vi tilbyder ikke nye indlånskonti.

FIH Indlån

FIH PARTNERS

FIH PARTNERS yder rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler.

FIH Partners

 

 

Almindelig Betingelser - Udlån

FIH Erhvervsbank A/S' Almindelige Betingelser blive ændret med virkning fra den 1. maj 2015.

Læs mere om ændringerne

Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i FIH Erhvervsbank som opfølgning på tidligere inspektioner, senest i marts 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder.

Læs redegørelsen her

Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S

Finanstilsynet var i oktober 2013 på inspektion i FIH Erhvervsbank med fokus på bankens efterlevelse af reglerne om aflønning i finansielle virksomheder.

Læs redegørelsen her