Indskydergarantifonden

GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER

FIH er tilsluttet garantifonden for indskydere og investorer. I tilfælde af konkurs yder Garantifonden dækning til både privatpersoner og selskaber, der har indlån og værdipapirer i danske pengeinstitutter.

Med virkning fra 1. oktober 2010 udgør dækningen EUR 100.000, som svarer til cirka 750.000 kr. Dine indlån i FIH er derfor dækket med 750.000 kr. Har du lånt penge i FIH Erhvervsbank, bliver det beløb du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af Garantifonden, er dit nettoindlån. 
 
Indskydergarantifonden dækker både fysiske og juridiske personer. Fysiske personer omfatter privatpersoner og enkeltmandsejede virksomheder. I relation til Indskydergarantifonden betragtes privatpersonens og ejeren af en enkeltmandsvirksomheds mellemværende med samme pengeinstitut under et. Det betyder, at ejeren/privatpersonen tilsammen er dækket med et beløb op til 750.000 kr.
 
Juridiske personer omfatter A/S´er, ApS´er, fonde, interessentselskaber og foreninger. Disse  betragtes som en indskyder i relation til Indskydergarantifonden. Der ses således ikke på de bagvedliggende ejere, hvis personlige indskud heller ikke påvirkes af en eventuel selskabsdeltagelse ved opgørelse af Indskydergarantifondens dækning.

Værdipapirer, som opbevares i individuelt depot, udleveres til ejeren uden om konkursboet.

MERE INFORMATION OM GARANTIFONDEN

Flere oplysninger om garantiordningen kan rekvireres på 
www.garantifonden.dk